Suksess for nytt printmagasin

JB Forlags nyeste tilskudd – SCENEMAGASINET – slår an som trykt magasin. Nettstedet ble startet opp 12. mai, under navnet Kulturhusmagasinet. Etter en større satsing sommeren og høsten 2018 ble det klart at et navneskifte var nødvendig. Halvannet år etter starten ble navnet til SCENEMAGASINET, den 12. november 2018. Høsten 2018 ble nettstedet også trykt […]

Rekordmange utgaver av KINOMAGASINETs sommerutgave 2019

KINOMAGASINET tilbys som eget kinomagasin for de kinoene som ønsker å bruke det til egen profilering. Årets sommerutgave, nr. 5•2019, kom i rekordmange utgaver, hele ni versjoner. «Vi er kjempeglade for responsen som vi har fått, og stadig flere kinoer ser på muligheten for å lage egne utgaver senere i 2019 og 2020», sier redaktør […]