Halfdan Kjerulfsvei 6A, 1410 KOLBOTN
22 431 007

Suksess for nytt printmagasin

BJ0_6029

JB Forlags nyeste tilskudd – SCENEMAGASINET – slår an som trykt magasin.

Nettstedet ble startet opp 12. mai, under navnet Kulturhusmagasinet. Etter en større satsing sommeren og høsten 2018 ble det klart at et navneskifte var nødvendig. Halvannet år etter starten ble navnet til SCENEMAGASINET, den 12. november 2018.

Høsten 2018 ble nettstedet også trykt magasin, og to utgaver ble trykt.

Pr. sommeren 2019 er det lansert fire trykte magasiner. For mer informasjon, se http://scenemagasinet.no/om-oss/ og http://scenemagasinet.no/abonnement/.